| PRODUSE NOI | DESPRE NOI | STIRI | CONTACT
Acum in cos 0 produse detalii
Echipament Protectia Muncii
  » Echipament Protectie Cap
  » Echipament Protectie Ochi
  » Echipament Protectie Cai Respiratorii
  » Echipament Protectie Maini
  » Echipament Protectie Corp
  » Echipament Protectie Picioare
  » Echipament Protectie Lucru La Inaltime
Echipament Stingerea Incendiilor
  » Stingatoare
  » Accesorii PSI
  » Hidranti
Echipament Prim Ajutor
  » Truse medicale
  » Echipament Salvare
Echipament Protectie Speciala
  » Echipament Iarna
  » Echipament Medical
  » Detectie Gaze si Alcool
  » Echipament Protectie Electrica
Semnalizare si Documentatie
  » Accesorii
Echipare AutoObligatiile legale privind apararea impotriva incendiilor

Stiti care sunt obligatiile dvs. legale privind apararea impotriva incendiilor?

Obligatiile privind apararea impotriva incendiilor difera in functie de calitatea pe care o detineti in cadrul unei institutii, respectiv daca sunteti administrator sau conducator al ei, utilizator sau salariat.

DEFINITIE
Utilizatorul este persoana fizica sau juridica ce foloseste un bun, cu orice titlu, in interesul sau, al altuia sau in interes public.

Daca sunteti administrator sau conducator al unei institutii, aveti in principal urmatoarele obligatii:
 

 • Sa stabiliti, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea pe care o conduceti, sa le actualizati atunci cand apar modificari si sa le aduceti la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate;
 • Sa asigurati identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea dvs. si sa asigurati corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;
 • Sa solicitati si sa obtineti avizele si autorizatiile de securitate la incendiu prevazute de lege si sa asigurati respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora;


Atentie!
In cazul anularii avizelor sau a autorizatiilor, trebuie sa dispuneti imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective.

 • Sa permiteti, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezentati documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreunati sau sa obstructionati in niciun fel efectuarea acestora.
 • Sa permiteti alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta.
 • Sa intocmiti, sa actualizati permanent si sa transmiteti inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea institutiei pe care o conduceti. Lista trebuie sa cuprinda mentiuni privind proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare.
 • Sa elaborati instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabiliti atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca.
 • Sa verificati daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verificati respectarea acestor masuri.
 • Sa asigurati constituirea, cu avizul inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare sau sa incheiati contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina pentru stingerea incendiilor.
 • Sa asigurati intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora.
 • Sa permiteti accesul fortelor inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti in unitatea dvs., pentru a desfasura activitati de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa asigurati participarea la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta.
 • Sa asigurati utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant.
 • Sa asigurati pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie.
 • Sa asigurati si sa puneti in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii dvs., precum si medicamentele pentru acordarea primului ajutor.
 • Sa stabiliti si sa transmiteti catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor dvs. regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor respective.
 • Sa informati de indata inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa completati si sa trimiteti acestuia raportul de interventie.
 • Sa utilizati in unitatea dvs. numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii.


Daca sunteti utilizator, aveti in principal urmatoarele obligatii:
 

 • Sa cunoasteti si sa respectati masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administratorul sau conducatorul institutiei, de proprietar, producator sau importator, dupa caz.
 • Sa intretineti si sa folositi, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administratorul sau conducatorul institutiei, de proprietar, producator sau importator.
 • Sa respectati normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le desfasurati.
 • Sa nu efectuati modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare.
 • Sa aduceti la cunostinta administratorului sau conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.

Atentie!
Persoanele fizice, asociatiile familiale sau persoanele juridice care detin parti din acelasi imobil trebuie sa colaboreze pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin in activitatea de aparare impotriva incendiilor pentru intregul imobil.


Vezi toate stirile din categoria Aparare impotriva incendiilor
NEWSLETTER
Adresa de e-mail:PROMOTII

VIZITATI-NE AICI

INFORMATII UTILE
• Cum platesc?
• Livrare si returnare
• Termeni si conditii
• Garantie

Produse
Semnalizare si Documentatie
Echipament Protectia Muncii
Echipament Prim Ajutor
Echipament Stingerea Incendiilor
Echipament Protectie Speciala
Echipare Auto
Meniu
HOME
DESPRE NOI
CONTACT
Ofertele noastre
Produse noi
Parteneri
 

Evaluare de riscuri

Protectia Muncii Bucuresti

Servicii de Securitate si Sanatate in Munca

 
CONTACT
 
0748.078.212 
EMAIL
 office@echipament.eu

 Copyright © 2012 echipament.eu. Toate drepturile rezervate